145. Thomas Spargo 1865

 

145.1 Thomas Spargo - The Mines of Cornwall and Devon